மணல் பிளே அளவு: மணல் பிளேஸ் எவ்வளவு பெரியதாக இருக்கும்?

பல பூச்சிகள் மற்றும் ஓட்டுமீன்கள் மணல் பிளேஸ் என்று செல்லப்பெயர் பெற்றுள்ளன, இருப்பினும் இந்த உயிரினங்களில் பெரும்பாலானவை பிளேஸ் அல்ல. மேலும் அறிய படிக்கவும்!

பிளேக்-இன்ஃபெஸ்டெட் பிளேஸ் மூலம் சான் டியாகோவை வெடிக்கச் செய்வதற்கான WW2 சதியைக் கண்டறியுங்கள்

இரண்டாம் உலகப் போரின்போது பிளேக் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பிளேக்களைக் கொண்டு அமெரிக்காவின் முக்கிய நகரங்களைத் தாக்கும் ஜப்பானிய இராணுவத்தின் அதிகம் அறியப்படாத திட்டத்தைப் பற்றி அறிக!