லேடிபக் பூப்: நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள விரும்பிய அனைத்தும்

லேடிபக் பூப், அது எப்படி இருக்கும் மற்றும் இந்த பிரகாசமான, பளபளப்பான பூச்சிகளைப் பற்றிய பிற கவர்ச்சிகரமான உண்மைகளைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் இந்தக் கட்டுரை விளக்குகிறது.

குளிர்காலத்தில் லேடிபக்ஸ் எங்கு செல்கிறது?

பறவைகள் போலல்லாமல், லேடிபக்ஸ் குளிரில் இருந்து தப்பிக்க தெற்கு நோக்கி பயணிப்பதில்லை. மாறாக, அவர்கள் வீட்டிற்கு அருகில் இருக்கிறார்கள், ஆனால் உயிர்வாழ நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.