வரலாற்றில் 8 கொடிய ஃப்ளாஷ் வெள்ளம்

இயற்கை பேரழிவுகள் பெரும்பாலும் எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் வந்து, அவர்கள் செல்லும் பாதையில் உள்ள அனைத்தையும் அழிக்கின்றன. திடீர் வெள்ளம் இந்த இயற்கை பேரழிவுகளில் ஒன்றாகும், மேலும் இது மிகவும் ஆபத்தானது. அணை உடைப்பு, அதிக மழைப்பொழிவு அல்லது ஆறுகளில் அதிக நீர் வெளியேற்றம் போன்றவற்றால் உயரும் தாழ்வான பகுதிகளில் சீறிப்பாய்ந்த நீரின் விரைவான ஓட்டம் ஃப்ளாஷ் […]

அவர்களின் உண்மையான ஆற்றலைக் காட்டும் 6 வேட்டையாடும் ஃப்ளாஷ் வெள்ள வீடியோக்கள்

திடீர் வெள்ளம் வீடுகளைக் கைப்பற்றுவது, மரங்களை இடிப்பது மற்றும் உலகம் முழுவதும் பேரழிவை ஏற்படுத்துவது போன்ற இந்த பைத்தியக்காரத்தனமான வீடியோக்களைப் பாருங்கள்.