இந்த கிரிஸ்லி மற்றும் கிரே ஓநாய் பதட்டமான மோதலில் ஆல்பா யார் என்று கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை

அடுத்து:

  • ஒரு முழு ஓநாய் பேக் அத்துமீறி கிரிஸ்லியில் இறங்குவதைப் பாருங்கள்
  • அலாஸ்காவில் ஒரு ஓநாய் ஒரு கரடியைத் துரத்துவதைப் பாருங்கள்
  • ஒரு பெரிய கிரிஸ்லியை எதிர்த்துப் போராட, எங்கும் இருந்து வெளிவருவதைப் பாருங்கள்
  • ஒரு முட்டாள்தனமான ஓநாய் ஒரு பழுப்பு கரடியிலிருந்து இரவு உணவைத் திருட முயற்சிப்பதைப் பாருங்கள்

ஆதாரங்கள்:

 கோபமான ஓநாய்
கோபமான ஓநாய் அதன் பற்களைத் தடுக்கிறது.
schaef71/Shutterstock.com

இந்த இடுகையைப் பகிரவும்:சுவாரசியமான கட்டுரைகள்